FACEBOOK...

Komentowane artykuły...

Promocja rocznika „Małopolska” w kęckim muzeum

We wtorek 11 grudnia Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego w Kętach zaprasza na spotkanie promocyjne rocznika „Małopolska. Regiony - regionalizmy - małe ojczyzny”.

Rocznik „Małopolska. Regiony - regionalizmy - małe ojczyzny” wydaje Małopolski Związek Regionalnych Towarzystw Kultury oraz Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie przy współpracy z Polskim Towarzystwem Historycznym. Pismo nawiązuje do sięgającej XIX wieku tradycji prasy i wydawnictw regionalistycznych. Jest to jedyne na terenie województwa małopolskiego wydawnictwo szeroko prezentujące zagadnienia regionalizmu w kontekście interdyscyplinarnym (historia, etnografia, dziedzictwo kulturowe, literatura i sztuka). Publikacja ma zasięg ponadregionalny – obejmuje obszar historycznej Małopolski, czyli obecnych województw: małopolskiego, częściowo śląskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego.

Rocznik popularyzuje małopolskie dziedzictwo historyczne i kulturowe, prezentuje osiągnięcia twórców i badaczy regionu, kulturę mniejszości narodowych i etnicznych, ścieżki edukacji regionalnej, życie intelektualne społeczności lokalnych, a także udostępnia materiały archiwalne i dokumenty ruchu regionalistycznego.

W najnowszym numerze znalazł się artykuł dr. Andrzeja Małysy, „Pobyt Legionów Józefa Piłsudskiego na odpoczynku w Kętach i okolicy w 1915 roku”.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął burmistrz gminy Kęty Krzysztof Jan Klęczar.

Spotkanie odbędzie się 11 grudnia 2018 r. o godz. 17.00 w sali wystaw czasowych (Muzeum, Rynek 16).

Komentarze

Tutaj możesz zostawić komentarz aby to zrobić musisz być zalogowany. Możesz to zrobić tutaj...