FACEBOOK...

Komentowane artykuły...

Nagrodzono najlepszych instruktorów ZHP Chorągwi Krakowskiej 2018

Od 15 grudnia 2018 r. do 6 stycznia 2019 r. harcerze z całej Małopolski zgłaszali do Plebiscytu TADEK na Najlepszych Instruktorów ZHP Chorągwi Krakowskiej 2018 instruktorów i partnerów, których chcieli nagrodzić i docenić. 13 stycznia kapituła Plebiscytu ogłosiła listę osób nominowanych do nagrody TADEK 2018 w 14 kategoriach. Ogłoszenie laureatów nastąpiło w trakcie uroczystej Gali w Nowohuckim Centrum Kultury, 2 lutego 2019 roku.

W kategorii KWATERMISTRZ „Gorączka złota” tytuł Najlepszego Instruktora ZHP Chorągwi Krakowskiej 2018 roku otrzymał druh hm. Tomasz Gregorczyk - Skarbnik Hufca Kęty. Gratulujemy!

Plebiscyt TADEK na Najlepszych Instruktorów ZHP Chorągwi Krakowskiej 2018 roku miał na celu nagrodzenie harcerzy i instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego w Małopolsce, którzy w swojej codziennej harcerskiej działalności wykazują się szczególną inicjatywą, postawą godną naśladowania i wielkim zaangażowaniem w swoją wolontariacką pracę.

Organizator - Chorągiew Krakowska ZHP - chce w ten sposób propagować postawy, które reprezentują zgłoszeni kandydaci, takie jak sumienność, wytrwałość, bezinteresowne zaangażowanie, chęć do pracy z dziećmi, odpowiedzialność i wszystkie te cechy, które powinien posiadać dojrzały instruktor i obywatel.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik oraz Naczelnik Związku Harcerstwa Polskiego Anna Nowosad.

Komentarze

Tutaj możesz zostawić komentarz aby to zrobić musisz być zalogowany. Możesz to zrobić tutaj...