FACEBOOK...

Komentowane artykuły...

Rusza remont kamienicy Rynek 13!

We wtorek (14 maja 2019 r.) w Urzędzie Gminy Kęty podpisano umowę na remont kamienicy Rynek 13. Koszt realizacji robót budowlanych zadania „Zmiana sposobu użytkowania kamienicy przy Rynek 13 w Kętach poprzez nadanie jej społecznie użytecznych funkcji”, zgodnie z wartością umowną wynosi 4.728.455,43 zł brutto.

- Wykonawcą zostało Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowe Henryk Jurczak Spółka Jawna z Porąbki – informuje Krzysztof Jan Klęczar, burmistrz Gminy Kety. - Roboty rozpoczną się jeszcze w tym miesiącu i potrwają do końca sierpnia 2020 roku – dodaje.

Dla przypomnienia informujemy, że zadanie zostało dofinansowane kwotą ponad 3,5mln zł (3 583 072,20 zł) ze środków Unii Europejskiej w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020. Oś 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej. Działanie 11.1  Rewitalizacja miast.

Komentarze

Tutaj możesz zostawić komentarz aby to zrobić musisz być zalogowany. Możesz to zrobić tutaj...