FACEBOOK...

Komentowane artykuły...

Przepust w Łękach gotowy

Od 8 kwietnia do 27 sierpnia 2019 r. trwały prace związane z wykonaniem przepustu ciągu ulicy Leśnej w Łękach.

Budowa obejmowała: rozbiórkę nawierzchni jezdni na przepuście i drodze na dojazdach do obiektu, zabezpieczenie sieci teletechnicznej rurą osłonową, wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych jezdni na dojazdach do przepustu, wykonanie przepustu żelbetowego wraz ze skrzydełkami żelbetowymi (korytowanie wraz z zabezpieczeniem skarp, wykonanie tymczasowego koryta rowu, zbrojenie, rury osłonowe w wypełnieniu wsporników chodnikowych, betonowanie, izolacja i nawierzchnia chodnika, krawężniki kamienne, bariero-poręcze stalowe), wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej, poboczy jezdni, umocnienia dna i skarp rowu płytami ażurowymi typu krata, jak również oznakowania poziomego i pionowego.

Koszt inwestycji to kwota ponad 195 tys. zł.

Oficjalnego odbioru, który odbył się 19 września, dokonali: Marcin Śliwa - II zastępca burmistrza Gminy Kęty, Piotr Własiński - dyrektor Wydziału Infrastruktury Gminnej, Mateusz Fujak - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, Agnieszka Małyszek - główny specjalista w Wydziale Infrastruktury Gminnej oraz Justyna Filip z Wydziału Infrastruktury Gminnej, przy współudziale sołtysa Łęk Andrzeja Drabka.

Wykonawcę, firmę REKRO Radosław Szyjka z Chełmka, reprezentowała Patrycja Szyjka.

Komentarze

Tutaj możesz zostawić komentarz aby to zrobić musisz być zalogowany. Możesz to zrobić tutaj...