FACEBOOK...

Komentowane artykuły...

Zakończył się remont na drogach powiatowych w Malcu. To ważna inwestycja dla sołectwa

Zakończyły się prace związane z przebudową odcinków dróg powiatowych na terenie Malca. Koszt inwestycji to prawie 1,5 mln zł. Wykonawcą była firma DROG-BUD ze Spytkowic. 9 października dokonano końcowego odbioru zadań.

Pierwsze zadanie - przebudowa drogi powiatowej nr 1862K ul. Stawowa, na odcinku od km 1+094 do km 1+301, oraz ul. Świętojańska, na odcinku od km 1+301 do km 1+600 wraz ze skrzyżowaniem z ul. Podbeskidzką - pochłonęło blisko 1,33 mln zł. Inwestycja dofinansowana została z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 651,5 tys. zł, co stanowiło 50 proc. kosztów kwalifikowanych realizacji zadania. Pozostałe środki, po połowie, pochodziły z budżetu Powiatu Oświęcimskiego i Gminy Kęty.

Druga realizacja to przebudowa drogi powiatowej nr 1861K ul. Podbeskidzka, na odcinku od km 1+668 do km 1+726,50. Koszt tej inwestycji to 156 tys. zł – sfinansowane po połowie przez Powiat Oświęcimski i Gminę Kęty.

Na ogólny zakres robót budowlanych złożyło się wykonanie prac rozbiórkowych, zabezpieczenie infrastruktury technicznej, przebudowa jezdni, poboczy, ogrodzenia, budowa elementów odwodnienia, wykonanie chodnika, miejsc postojowych, zatok autobusowych, wykonanie oznakowania drogowego, w tym również montaż urządzenia BRD.

W odbiorze z ramienia Gminy Kęty uczestniczyli: wiceburmistrz Gminy Kęty Marcin Śliwa, dyrektor Wydziału Infrastruktury Gminnej Piotr Własiński. Obecni byli także radni powiatowi z Gminy Kęty: Ewa Płonka, Józef Szafran i Jarosław Jurzak oraz sołtys Malca Kazimierz Tolarczyk.

Powiat Oświęcimski reprezentował starosta Marcin Niedziela i członek zarządu powiatu Jerzy Mieszczak.

Komentarze

Tutaj możesz zostawić komentarz aby to zrobić musisz być zalogowany. Możesz to zrobić tutaj...