FACEBOOK...

Komentowane artykuły...

Nabór wniosków o dotację do wymiany źródeł ogrzewania zakończony

W ubiegły piątek zakończył się nabór wniosków na dofinansowanie wymiany pieców węglowych na ekologiczne źródła ogrzewania w ramach „Programu ograniczania niskiej emisji dla Gminy Kęty” w 2016 roku. Zainteresowanie przerosło nasze najśmielsze oczekiwania. W terminie od 7 do 18 marca do urzędu wpłynęło łącznie 139 (!) wniosków, z czego 108 pierwszego dnia. Spośród złożonych wniosków 89 dotyczyło wymiany dotychczasowego źródła ogrzewania na nowoczesny kocioł 5 klasy według normy PN-EN 303-5:2012 na paliwo stałe (węgiel lub biomasę), 48 wniosków dotyczyło wymiany na kocioł gazowy a jeden wniosek podłączenia do sieci ciepłowniczej.

Warto przypomnieć, że „Program ograniczania niskiej emisji dla Gminy Kęty” został przyjęty przez radnych Rady Miejskiej w Kętach w styczniu tego roku. Na tej samej sesji radni zaakceptowali również zaproponowane przez burmistrza nowe bardziej preferencyjne zasady udzielania dotacji dla mieszkańców zainteresowanych zmianą starego systemu ogrzewania na proekologiczne. 

Obecnie trwają prace komisji, która weryfikuje złożone wnioski pod względem formalnym i merytorycznym, w tym także przeprowadza oględziny w kotłowniach budynków, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w PONE.

Po zakończeniu weryfikacji wniosków Gmina Kęty wystąpi do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie o udostępnienie środków na realizację PONE w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych. Z chwilą przyznania dotacji z WFOŚiGW w Krakowie, po podpisaniu z Gminą Kęty stosownej umowy dotacyjnej, mieszkańcy będą mieli możliwość modernizacji kotłowni.

W budżecie Gminy Kęty na 2016 rok na realizację PONE przewidziano środki w wysokości 100 tys. zł, co pozwala na zawarcie umów z 50 wnioskodawcami z uwzględnieniem kolejności złożenia wniosków. W związku z tak wielkim zainteresowaniem, którego szczerze mówiąc się nie spodziewaliśmy po rozmowie z Panią Skarbnik ustaliłem, że uda nam się wyasygnować dodatkową kwotę tak aby wymienić co najmniej 130 kotłów – zapewnia Burmistrz Gminy Kęty Krzysztof Jan Klęczar.

Duże zainteresowanie wymianą starych pieców i kotłów węglowych cieszy mnie tym bardziej gdyż świadczy to o coraz większej świadomości i chęci inwestowania przez mieszkańców w nowoczesne urządzenia grzewcze, przyczyniające się do walki z tzw. niską emisją, a tym samym do poprawy jakości powietrza, którym na co dzień oddychamy a także o tym, że trafiliśmy z programem w oczekiwania dużej liczby mieszkańców – stwierdza Burmistrz.

Komentarze

  • krzysztof13 2016-03-26 15:30:51

  • Tutaj możesz zostawić komentarz aby to zrobić musisz być zalogowany. Możesz to zrobić tutaj...