FACEBOOK...

Komentowane artykuły...

Od dziś Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu zaprzestaje bezpośredniej obsługi klientów

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii, na podstawie §10 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, Starosta Oświęcimski podjął działania zmierzające do ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.

W trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno klientów jak i urzędników, podjąłem decyzję o zaprzestaniu z dniem 25 marca 2020 r. bezpośredniej obsługi klientów przez pracowników Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu.

W celu zapewnienia ciągłości pracy Starostwa, zarządzam realizację zadań w szczególnym trybie:

 • kontakt ze Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu oraz załatwianie spraw odbywać się będzie z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej;

Do Państwa dyspozycji pozostają adresy i numery ogólne do Urzędu:

 • adres: ul. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim
 • ePUAP: /sposwiecim/skrytkaESP
 • adres e-mail: sekretariat@powiat.oswiecim.pl
 • 33/ 844-96-00.
 • Miesząca się budynku UG Kęty zamiejscowa placówka Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu także podlega nowym wytycznym Starosty.

  Wydział Zamiejscowy w Kętach:

  adres:        Rynek 7, 32-650 Kęty
  telefon:       33 844 76 50
  e-mail:       wkt-kety@powiat.oswiecim.pl

Zasady obsługi klientów przez wydziały Urzędu są publikowane w zakładkach wydziałowych „jak załatwić sprawę w starostwie”. Link: https://www.powiat.oswiecim.pl/

Korespondencję kierowaną do urzędu można również zostawić po wejściu do budynku Starostwa, w miejscu do tego przeznaczonym.

Odbiór dokumentów będzie realizowany za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

W szczególnie uzasadnionych i pilnych przypadkach odbiór osobisty możliwy będzie wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z pracownikiem wydziału dnia i godziny odbioru;

O wszelkich zmianach będziecie Państwo informowani za pośrednictwem strony internetowej www.powiat.oswiecim.pl

Proszę Państwa o uszanowanie wprowadzonych zasad.

Dziękuję za wyrozumiałość.
Starosta Oświęcimski

Komentarze

Tutaj możesz zostawić komentarz aby to zrobić musisz być zalogowany. Możesz to zrobić tutaj...