FACEBOOK...

Komentowane artykuły...

Małopolskie "Oscary" dla organizacji pozarządowych!

Znasz organizację pozarządową z Małopolski, która działa prężnie i inspiruje innych? Swoimi projektami pomaga zmieniać regionalną rzeczywistość, pomaga innym, wyznacza nowe rozwiązania i dzieli się dobrymi praktykami? Świetnie się składa – Województwo Małopolskie szuka kandydatów do prestiżowej nagrody „Kryształy Soli”. Na zgłoszenia czekamy do 30 września br.

Samorząd Województwa Małopolskiego ogłasza nabór w konkursie o nagrodę Marszałka Województwa Małopolskiego dla najlepszych organizacji pozarządowych – Kryształy Soli. W tym roku statuetki zostaną przyznane po raz 15. w następujących kategoriach:

  • Polityka Społeczna, Zdrowie oraz Działalność na Rzecz Osób Niepełnosprawnych,
  • Kultura, Dziedzictwo Narodowe, Tożsamość Regionalna,
  • Edukacja, Nauka, Społeczeństwo Obywatelskie,
  • Sport, Turystyka, Środowisko, Ekologia,
  • Gospodarka i Zrównoważony Rozwój,
  • Najlepszy Projekt Społeczny.

Warto dodać, że w tym roku ustanowiono też nową kategorię: „Najlepszy Projekt Społeczny”. Na statuetkę mają tu szansę innowacyjne działania, które wpłynęły pozytywnie na rozwój społeczny, gospodarczy oraz poprawę poziomu czy jakości życia Małopolan. Ważna informacja – do tej kategorii mogą być zgłoszone tylko zakończone projekty, których realizacja była prowadzona w 2018 roku. Jeśli zadanie trwało kilka lat, to musiało zakończyć się w 2018 roku, a zacząć najwcześniej w 2014 roku. 

Oprócz nagrody Grand Prix, do laureata której trafi też 5 tys. zł ufundowane przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego SA, w ramach "Kryształów Soli" w każdej kategorii zostaną przyznane także wyróżnienia.

Jak zgłosić organizację pozarządową do „Kryształów Soli”? Zgłoszenia może dokonać inna organizacja, osoba fizyczna, osoba prawna, kościół, związek wyznaniowy czy organ administracji publicznej. Wypełniony formularz należy dostarczyć do urzędu marszałkowskiego (pocztą lub osobiście) do 30 września br.

Wszystkie potrzebne do zgłoszenia dokumenty można pobrać tu:

Dodatkowych informacji udziela:

Zespół Wspierania Inicjatyw Obywatelskich
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
tel. 12 61 60 121/ 12 61 60 982
email: ngo@umwm.pl

Komentarze

Tutaj możesz zostawić komentarz aby to zrobić musisz być zalogowany. Możesz to zrobić tutaj...