FACEBOOK...

Komentowane artykuły...

Od lipca opłaty za śmieci w górę

29 maja w trakcie VIII sesji Rady Miejskiej radni przyjęli uchwałę wnoszącą nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Kęty. Zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dostarczane będą do mieszkańców w lipcu.

Na taką decyzję złożyło się kilka powodów. Przede wszystkim większe koszty prowadzenia systemu gospodarowania odpadami i brak możliwości dopłaty do systemu ze strony samorządu spowodował, iż trzeba było podnieść opłaty do poziomu, aż system zacznie się samofinansować.

Obecne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są niewystarczające, pokrywają tylko 59 % kosztów realnie ponoszonych. Niedobór środków w wysokości 1 369 238,78 zł został pokryty z budżetu Gminy. Zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  koszty powinny być w całości pokrywane z wpływów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Obecnie miesięczna uśredniona stawka opłaty od 1 mieszkańca wynosi 5,36 zł. Natomiast na podstawie wydatków z 2014 roku powinna wynosić 9,07 zł. wynika z analizy stanu gospodarki odpadami na terenie gminy Kęty w 2014 roku, dostępnej na stronie internetowej www.gmina.kety.pl (baner „gospodarka odpadami”, następnie zakładka „sprawozdawczość”).

Z problemem podwyżek zderzyło się wiele gmin w Polsce. Śmieci stały się towarem rynkowym, który podlega prawom ekonomii, dlatego wypracowane przez rady gminne stawki nie zawsze odpowiadały cenom rynkowym ich utylizacji, składowania i przetwarzania. W konsekwencji wiele przedsiębiorstw dostało „zadyszki” lub zwyczajnie nie było w stanie wykonać powierzonego im zadania.

Ustawa śmieciowa nie rozwiązała w pełni problemów z powstawaniem dzikich wysypisk śmieci. W dalszym ciągu obowiązek likwidacji nielegalnych składowisk odpadów spoczywa na gminach, z tą różnicą, że teraz koszty utylizacji pokrywa się z opłat za śmieci. Efekt? Powstawanie nowych, nielegalnych wysypisk, wpływać będzie niekorzystnie na opłaty.

Wpływ na zwiększenie opłat miała również nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 87), która obowiązuje od 1 lutego 2015 r. W ustawie zmieniono kilka ważnych kwestii m.in. zniesiono wszelkie dotacje dla rodzin wielodzietnych, ustalono maksymalną stawkę za odpady komunalne czy zasady uchwalania przez rady gmin stawki zryczałtowanej za odpady z domków letniskowych i innych nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych. Ponadto osoby, które nie segregują odpadów w sposób selektywny będą musiały zapłacić często dwukrotność stawki podstawowej!

W celu pomocy rodzinom wielodzietnym, radni podczas X sesji Rady Miejskiej podjęli uchwałę w sprawie ustanowienia dopłaty w ramach programu „Kęty dla rodziny”, w myśl której Gmina Kęty pokryje koszty opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za trzecie i kolejne dziecko. Projekt uchwały znajdą Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej.  

Nowe stawki, stare zasady…

W przypadku zbierania i segregowania odpadów w sposób selektywny opłata wyniesie 9 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej gospodarstwo domowe, natomiast w przypadku niesegregowania odpadów opłata wyniesie 18 zł od osoby miesięcznie.

Zasady segregacji odpadów, harmonogram odbioru śmieci czy punkty selektywnego zbierania odpadów (przyjmujące odpady wielkogabarytowe, sprzęt elektroniczny oraz chemikalia) nie ulegają zmianie.  

W razie pytań i wątpliwości polecamy kontakt z Wydział Środowiska i Przedsiębiorczości (telefon kontaktowy: 33-844-76-00, wew. 168 lub 182).

Komentarze

 • Mao 2015-07-08 14:05:22
  Witam Państwa @Marek przypominam również w sprawie ustawy śmieciowej, że to też PSL więc może ciszej na tą trumną. Jeżeli sili się już pan na łacinę to warto może używać jej poprawnie lub w ogóle.

 • marek 2015-07-08 09:09:40
  No tak ale jeśli szukamy winnych to szukajmy ich najpierw u tych, którzy wymyślili tego typu ustawę. Mam oczywiście na myśli PO, o ile się nie mylę to niestety gminy nie mogą obecnie dopłacać do śmieci Ten system musi się sam finansować. Dra lex sed lex

 • Mao 2015-07-03 18:08:11
  Szanowna Pani Przecież wie pani, że burmistrza to nie interesuje(zarabia grubo ponad 10 tyś.na miesiąc) Podobnie jak radnych, którzy jak jeden mąż podnieśli rękę za tak gigantyczną podwyżką. Trudno się dziwić ten sam burmistrz i cześć radnych w poprzedniej kadencji nie protestowali ,że najwięcej za śmieci płacą osoby samotne, emeryci i renciści prowadzący jednoosobowe gospodarstwa. Mimo tej degrengolady, gigantycznego długu, kolejnych finansowych obciążeń mieszkańców znalazły się pieniądze na dziwny twór-spółkę siatkarską. Kolejna ekipa zamiast chleba proponuje igrzyska. Ktoś niedawno mnie usiłował przekonać, że coś się w Kętach zmienia na lepsze, ale chyba tylko dla znajomych królika.

 • beatricze 2015-07-01 13:15:38
  Mamy z mężem ciężką sytuację materialną. Mąż pracuje i choruje przewlekle , mam troje dzieci. Jak mam zapłacić taka sumę śmieci , nawet jak obowiązuje karta dużej rodziny ponad 120 zł. Czy dzieci muszą chodzić głodne, co zrobią ludzie o niskim standardzie , którym nie starcza na nic, którzy liczą każdy grosz. To jest żałosne .

 • Mao 2015-06-29 13:36:21
  Szanowni Państwo Oglądając żałosną dyskusję radnych na VIII sesji zastanawiam się czy któryś z nich przeczytał ze zrozumieniem ustawę śmieciową. Pytam, gdzie byli radni Kruczała, Karaim, Bryzek i paru innych zastanawiających się nad nierównym traktowaniem obywateli oddających śmieci, jednocześnie głosując w poprzedniej kadencji za takim podziałem (emeryt, osoba samotna płaciła najwięcej, relatywnie oddając najmniej śmieci). Większość radnych podobnie jak prezesi Komax-u nie mają bladego pojęcia o gospodarce śmieciowej, segregacji śmieci i zarządzaniu wysypiskiem. Gdy ktoś bełkocze o zagospodarowaniu trawy to pytam, czy zagospodarowuje ją jak wielu wywożąc do lasu, w miejsca publiczne, do rowów, czy ma do zagospodarowania tej trawy atestowany kompostownik z którego nic nie wycieka i nie powoduje fetoru. Trawę należy podobnie jak inne segregowane śmieci obowiązkowo oddawać zwłaszcza na terenie miasta i chyba radni zapomnieli, że mieszkańcy płacą za oddawanie trawy przez 12 miesięcy mimo, że mogą ją oddawać tylko osiem (oczywiście jest również podatek od działki) Cały cywilizowany świat zarabia na śmieciach, tworzą się fortuny tylko w Kętach spółka miejska te fortuny trwoni kosztem mieszkańców i podatników. Mimo wpompowania w ostatnim czasie gigantycznych pieniędzy podatników w Komax efektów na lepsze nie widać, dlatego też gigantyczna podwyżka opłat za śmieci sięgająca w niektórych przypadkach ponad 90%. Za nieudolność, biurokrację, nieudolnych urzędników, brak pomysłu płacą mieszkańcy. Szanowni Państwo idźmy dalej, segregujmy śmieci, płaćmy za ich odbiór i zawoźmy je na wysypisko, natomiast prezesi, rada nadzorcza niech tylko pobierają wysokie pensje i nagrody oczywiście z naszych pieniędzy. Dopóki nie sprywatyzujemy tej firmy dopóty nie liczmy, że coś się zmieni. W każdym innym przypadku(firma prywatna), gdy firma nie wywiązuje się z umów- harmonogramu, nie realizuje obowiązku sprzątania miasta, kęckiej nekropolii etc. płaci duże kary. W Kętach to kary płacą mieszkańcy za to, że solidnie segregują śmieci, dlatego pewnie niedługo czeka nas kolejna podwyżka już tak w okolicy zostaliśmy niechlubnym liderem najwyższych opłat.

 • Tutaj możesz zostawić komentarz aby to zrobić musisz być zalogowany. Możesz to zrobić tutaj...