FACEBOOK...

Komentowane artykuły...

Ul. Szkotnia do remontu! Dziś przekazano plac budowy

Dziś odbyło się oficjalne przekazanie placu budowy wykonawcy, a to oznacza, że już niebawem kolejna droga w gminie Kęty zostanie kompleksowo wyremontowana. W dopełnieniu formalności uczestniczyli: Krzysztof Jan Klęczar – burmistrz Gminy Kęty, Jarosław Jurzak – wicestarosta Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, Piotr Własiński – dyrektor Wydziału Infrastruktury Gminnej Urzędu Gminy Kęty, Rafał Zieliński – główny specjalista Wydziału Infrastruktury Gminnej Urzędu Gminy Kęty, Damian Adamczyk – kierownik budowy.

Umowę na przebudowę drogi powiatowej nr 1820K ul. Szkotnia i ul. Partyzantów w Kętach podpisano 24 lipca. Remont swym zakresem obejmuje odcinek od potoku Leśniówka do granicy województwa i polegać będzie na przebudowie oraz budowie nowych chodników, budowie kanalizacji deszczowej, zabudowie oświetlenia ulicznego oraz wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej.

Wykonawcą zostało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych DROG-BUD Franciszka Fryca ze Spytkowic. 

Prace rozpoczną się 16 sierpnia, a umowny termin zakończenia robót przypada na 24 listopada 2017r. 

Wartość umowna zadania to prawie milion złotych (927.907,29 zł brutto). Jest to kolejna inwestycja realizowana we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu.  Gmina Kęty przejęła rolę inwestora zadania, a koszty realizacji zostaną podzielone po połowie.

Oto szczegółowy zakres prac:

Odcinek I – ul. Szkotnia od skrzyżowania z drogą gminną ul. Szkotnia do ul. Podlesie w Kobiernicach:
wykonanie oznakowania docelowego drogi, wycinka drzew wraz z karczowaniem pni – 13 szt.,    roboty rozbiórkowe: studzienki ściekowe (3 szt.), nawierzchnia bitumiczna (1595 m2), krawężniki, obrzeża i nawierzchnia chodników (94 m2), przepust rurowy na zjeździe fi 400 mm (5m), montaż włazów żeliwnych na studniach rewizyjnych – 2 szt., regulacja pionowa włazów studzienek teletechnicznych (2 szt.), zaworów wodnych i gazowych (6 szt.), montaż rur osłonowych dwudzielnych – 55 m, wykonanie korytowania pod konstrukcję drogi i chodników, wykopy pod kanalizację i zjazdy do posesji – 1265 m3, formowanie nasypów z gruntu selekcjonowanego z odkładu – 48 m3, wykonanie konstrukcji drogi: warstwa odsączająca 1930 m2, podbudowa z kruszywa (warstwa dolna 1850 m2, warstwa górna 1815 m2), nawierzchnia asfaltowa (podbudowa 8cm – 1815 m2, wiążąca 6 cm – 1815 m2, wyrównawcza 22t, ścieralna 4 cm – 2108 m2, wykonanie nawierzchni wyspy przejezdnej z kostki kamiennej granitowej wraz z podbudową – 32 m2, wykonanie chodników oraz zjazdów do posesji z kostki betonowej wibroprasowanej wraz z wykonaniem podbudowy z kruszywa oraz zabudową krawężników i obrzeży – 378 m2, wykonanie chodników z betonowej kostki brukowej z odzysku – 93 m2, wykonanie sączków z rur PVC fi 150 mm w osłonie z geowłókniny i obsypce żwirowej – 63 m, wykonanie kanalizacji deszczowej z rur stalowych fi 250 mm (dł. 137 m) wraz z zabudową studni rewizyjnych (4 szt.), studzienek ściekowych (7 szt.), przykanalików z PVC fi 200 mm (44 m), oczyszczenie rowów z namułu – 60 m, przebudowa ogrodzenia posesji, przebudowa sieci teletechnicznej, przebudowa sieci elektroenergetycznej.

Odcinek II – ul. Partyzantów od mostu na potoku Leśniówka do ul. Szkotnia:
wykonanie oznakowania docelowego drogi, roboty rozbiórkowe: studzienki ściekowe (1 szt.), nawierzchnia bitumiczna (439 m2), krawężniki, obrzeża i nawierzchnia chodników (68 m2), regulacja pionowa włazów studzienek teletechnicznych (1 szt.), zaworów wodnych i gazowych (7 szt.), montaż rur osłonowych dwudzielnych – 71 m, wykonanie korytowania pod konstrukcję drogi i chodników, wykopy pod kanalizację i zjazdy do posesji – 397 m3, formowanie nasypów z gruntu selekcjonowanego z odkładu – 12 m3, wykonanie konstrukcji drogi: warstwa odsączająca 544 m2, podbudowa z kruszywa (warstwa dolna 544 m2, warstwa górna 499 m2), nawierzchnia asfaltowa (podbudowa 8cm – 499 m2, wiążąca 6 cm – 499 m2, ścieralna 4 cm – 504 m2), wykonanie chodników oraz zjazdów do posesji z kostki betonowej wibroprasowanej wraz z wykonaniem podbudowy z kruszywa oraz zabudową krawężników i obrzeży – 134 m2, wykonanie odwodnienia z rur fi 200 i fi 300 mm (dł. 14 m) wraz z zabudową studzienek ściekowych (2 szt.), przebudowa sieci elektroenergetycznej, wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych (2 szt.).


Komentarze

  • bolek 2017-08-10 10:09:07
    A dlaczego Jurzak się podpina pod remont ? Jak pracował w Ketach to zrobił sobie koło domu remont , nie myślał wtedy o innych mieszkańcach , a teraz strasznie dokumentacje podpisywał. Wstydził by się trochę . I pewnie znowu powie przed kamerami , ze ni widzi aby Kęty korzystały ze środków zewnętrznych . Ciekawe czy chociaż wie co podpisywał .

  • Tutaj możesz zostawić komentarz aby to zrobić musisz być zalogowany. Możesz to zrobić tutaj...