FACEBOOK...

Komentowane artykuły...

Małopolski eSenior w kęckiej bibliotece

Jak poruszać się po tablecie?  Czy wszystkie źródła w Internecie są wiarygodne? Co to jest Skype, Facebook, e-PUAP? Jak korzystać z poczty elektronicznej, programów biurowych czy e-bankowości? Tego, między innymi, nauczyli się seniorzy, którzy wzięli udział w kursie obsługi tabletu organizowanym w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Ambrożego Grabowskiego w Kętach.

Jest to już trzecia grupa seniorów która ukończyła cykl szkoleń i spotkań animacyjnych w ramach projektu Małopolski e-Senior, realizowanym przez Fundację Instytut Myśli Innowacyjnej w ramach „Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, III Oś Priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych przez okres od 1 marca 2018 r. do 31 sierpnia 2020 r”.

Kulminacją spotkań było przekazania seniorom na własność tabletów, materiałów szkoleniowych i certyfikatów ukończenia kursu. Wszystkim serdecznie gratulujemy!

Komentarze

Tutaj możesz zostawić komentarz aby to zrobić musisz być zalogowany. Możesz to zrobić tutaj...