FACEBOOK...

Komentowane artykuły...

Odzyskany i poświęcony

Zrabowany w czasie wojny przez hitlerowców niedawno powrócił na swoje miejsce. W niedzielę 28 czerwca poświęcono odzyskany po 72 latach dzwon, należący do parafii w Bielanach.

Uroczystościom przewodniczył były ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej, bp senior Tadeusz Rakoczy. -  Dzwony mają ścisły związek z życiem ludu Bożego, ich dźwięk odmierza czas modlitwy, gromadzi lud na sprawowanie czynności liturgicznych, przypomina ważne wydarzenia, które przejmują radością lub bólem. Dzwony służą chwale Bożej i są przypomnieniem o obowiązku dawania świadectwa naszej wiary w życiu codziennym – mówił podczas kazania ks. biskup, jednocześnie przypominając postać papieża Sabiniana, który w początkach VII wieku wprowadził dzwony do kościołów.

Odzyskany dzwon był jednym z dwóch zrabowanych przez Niemców w czasie okupacji. Drugi, dar od Polonii z Chicago, nie przetrwał wojennej zawieruchy, został przetopiony w hucie w Hamburgu, a dziś jedynym śladem, jaki po nim pozostał, jest sygnaturka umieszczona w kościelnej wieży z inskrypcją Rok 1907. Oprócz nich 12 maja 1942 na mocy rozporządzenia Hermanna Göringa o ewidencji rekwizycji dzwonów kościelnych hitlerowcy z bielańskiego kościoła wywieźli  trzy sztandary i chorągwie krzyżowe. „W trakcie rekwizycji dzwony były wstępnie katalogowane przez proboszczów pod względem okresu ich pochodzenia i jakości materiał, z którego były wykonane” - pisze Marian Dziubek w publikacji poświęconej Sanktuarium Chrystusa Cierpiącego w Bielanach. Dzwonom nadawano kategorie; najniżej oceniane z kategorią „C” od razu przetapiano, zabytkowe („A”) - przechowywano. Ważący 96 kilogramów bielański dzwon o średnicy 55 cm datowany był na XVI wiek i otrzymał kategorię „B”, co stawiało go w sytuacji: „tymczasowo przeznaczony do składowania”. Od pieca hutniczego uratowały go naloty wojsk alianckich na Hamburg.

Dzięki tym katalogom i na skutek działań podejmowanych przez profesora Kazimierza Bielenina, który przez lata śledził losy dzwonów z terenu ziemi oświęcimskiej, do Bielan dotarła informacja o zachowanym dzwonie. Okazało się w 1951 roku trafił do parafii św. Walburga w Großhabersdorf w Bawarii, w diecezji Eichstätt. Pozostał tam przez długie lata, z powodu – jak pisze Dziubek - „braku zainteresowania ówczesnych władz polskich  oraz nieuregulowanymi uwarunkowaniami traktatowymi między aliantami”.

Starania o to, by dzwon powrócił w do Bielan rozpoczęto w 2010 roku. Zaczęło się od korespondencji ze stroną niemiecką, ale szybko pojawiły się prawne komplikacje. W sprawę zaangażowane było Biuro Katolickie w Berlinie i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Niemiec, a wydłużającymi się procedurami zajęli się proboszcz parafii w Bielanach ks. Andrzej Zając, Paweł Korczyk i tłumaczka Regina Luranc. Okazało się też, że dzwon nie był używany, bo nie ma serca. Niemiecka strona zadeklarowała jednak wykonanie nowego. Ostatecznie, 9 grudnia, dzwon powrócił do Bielan, choć formalnie wciąż jego właścicielem są alianci.

Uroczystości poświęcenia dzwonu ściągnęły wielu mieszkańców Bielan. W wydarzeniu uczestniczyli także przedstawiciele lokalnego samorządu z zastępcami burmistrza Rafałem Ficoniem i Marcinem Śliwą na czele, Grupa Rekonstrukcji Batalionu Obrony Narodowej „Oświęcim”, poczty sztandarowe szkoły i strażaków z OSP. Po mszy zebrani mogli podziwiać występy artystyczne uczniów z ZSG w Bielanach oraz zespołu działającego przy KGW w Bielanach.

Komentarze

  • Mao 2015-06-29 15:53:50
    Trzeba również Kętom przywrócić; Kapę - czyli szatę liturgiczną z tureckiego czapraka, ofiarowanego Kętom po zwycięstwie Jana III Sobieskiego pod Wiedniem, będącą w depozycie Muzeum Diecezji Bielsko-Żywieckiej. http://gosc.pl/doc/1217103.Dar-Jana-III-Sobieskiego-w-BielskuBialej

  • Tadeusz 2015-06-29 09:37:05
    Miło takie teksty czytać Łukaszu.W końcu Patron Ewangelista był najlepiej wykształcony w głoszeniu "Dobrej Nowiny". Jeszcze trzeba w Kętom przywrócić dzwon "Michał" -a wisi:Katholische Kirchengemeinde St. Josef Essen - Frintrop Albowiem:" Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie; a komu wiele zlecono, tym więcej od niego żądać będą. [Łk 12,47-48]"

  • Tutaj możesz zostawić komentarz aby to zrobić musisz być zalogowany. Możesz to zrobić tutaj...