FACEBOOK...

Komentowane artykuły...

Relacja z XXVI sesji Rady Miejskiej w Ketach. Budżet na 2017 rok zatwierdzony

XXVI sesja Rady Miejskiej w Kętach, zwołana 16 grudnia 2016 r. o godz. 12.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Kęty.

Interpelacje i zapytania radnych.


Wiesław Gawęda:
1. Interpelacja dotyczy rozkładu jazdy autobusów przez ul. Kęckie Góry Południowe, ul. Widok i ul. Bulowska. Rodzice dzieci z tego regionu proszą o przesunięcie pewnych kursów, aby dostosować rozkład tak aby uczniowie kończący lekcje zdążyli na powrotny kurs – interpelacja pisemna.

2. Ul. Jagiellońska – oświetlenie. Wielokrotnie apelowałem w tej sprawie. Przy minimalnym wietrze latarnie „wybija się” i nie świecą. Proszę o interwencję w Tauronie.
Marcin Śliwa, wiceburmistrz – zostało to zgłoszone do Tauronu. Czekamy na interwencję.

3. Tabliczka z nazwą ul. Stawowa na wjeździe z Andrychowa jest bardzo niewidoczna. Proszę o jej wymianę. 
Marcin Śliwa, wiceburmistrz - wykonamy nową tabliczkę, jednak proszę o cierpliwość, ponieważ zbieramy wszystkie możliwe tablice, które wymagają wymiany, by zamówić je kompleksowo.

Andrzej Wiśniowski:
1. Interpeluję w sprawie ul. Żwirki i Wigury, gdzie doszło niedawno do potrącenia pieszego. Mieszkańcy proszą o oświetlenie dwóch przejść dla pieszych w stronę kościoła. Jest tam spory ruch samochodowy i słaba widoczność. Proszę także o rozpatrzenie montażu progu zwalniającego w okolicach przedszkola. Proszę także o informację na temat organizacji ruchu w okolicach powstającej galerii handlowej.
Marcin Śliwa, wiceburmistrz – we wtorek jesteśmy umówieni z przedstawicielami starostwa i będziemy analizować skutki związane z budową Galerii. Na obecną chwilę inwestor ma zaplanowany swój teren i włączy się wjazdami do ul. Żwirki i Wigury. Nie będzie zmiany organizacji ruchu.

Aneta Tlałka:
1. W związku z obawami mieszkańców chciałam dowiedzieć się czy szkoła w Łękach będzie likwidowana.
Krzysztof Jan Klęczar, burmistrz Gminy Kęty: ile osób na sali tyle ocen wdrożonej reformy edukacji. Nie jest to czas i miejsce na temat wygłaszania własnego zdania, ale jako burmistrz jestem zobligowany jak najlepiej przygotować gminę do tych zmian. Na terenie naszej gminy sytuacje „trudne” pojawiają się w Łękach i Malcu, gdzie obiekty szkół nie są właściwe kubaturowo do przyjęcia dzieci starczych, bo brakuje tam miejsca. Warto jednak pamiętać, że dla sołectwa szkoła to nie tylko miejsce nauki, to miejsce, gdzie kształtują się charaktery, rodzą przyjaźnie, zdobywa się najważniejsze wartości, dlatego nie przewidujemy zamknięcia żadnej szkoły w sołectwie. Naszym obowiązkiem jest przedstawić mieszkańcom warianty rozwiązań, skutki i konsekwencje ich przyjęcia i pozwolić wybrać to, co w ich opinii będzie właściwe. Ta sprawa wymaga wyjątkowej wstrzemięźliwości i precyzyjne przedstawienie możliwości funkcjonowania szkoły.

Maria Karaim:
1. Os. Wyszyńskiego – mieszkańcy proszą, aby ułatwić przejazd na małym skrzyżowaniu pomiędzy blokami nr 10,11,12. 
Marcin Śliwa, wiceburmistrz: przyjrzymy się sprawie i rozważymy możliwe rozwiązania. Wiem, że głównym problemem są tam jednak parkujące samochody, które ograniczają widoczność.

Marek Nycz:
1. Mieszkańcy budynków socjalnych proszą o informacje na temat remontów ich lokali. Czy są takie w planach i ewentualnie kiedy?
Marcin Śliwa, wiceburmistrz: w przyszłym roku planujemy remont dachu budynku socjalnego na ul. Wszystkich Świętych. Mowa o konstrukcji i poszyciu. To kosztowna inwestycja, dlatego na ul. Świętokrzyskiej oprócz bieżących remontów nie mamy w planach większych inwestycji.


Podjęcie uchwał:
1.    W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęty.
Określa plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Kęty na lata 2017-2030.  Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała projekt.
Zmiany dotyczą aktualizacji limitów zobowiązań oraz wprowadzono dwie stawki limitów (sprzedaż nieruchomości, modernizacja infrastruktury gminnej).
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, dwie osoby wstrzymały się od głosu.

2.    W sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2016.
Zmiany dotyczą aktualizacji dopłat do ścieków i wynagrodzeń sektora edukacji. Urealniona zostaje pozycja inwestycyjna wypłaty odszkodowań i remontu ul. Czajki.
Za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych, dwie osoby wstrzymały się od głosu.

3.    W sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Kęty oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
Ustawa określa przepisy dotowania ww placówek, gdzie doprecyzowane zostały wydatki własne placówek oraz niektóre stawki dotacji, przez co należy zaktualizować tryb i zakres podziału środków pomiędzy placówkami na terenie gminy Kęty.
Za przyjęciem uchwały głosowało 19 osób.

4.    O zmianie uchwały w sprawie udzielenia Województwu Małopolskiemu pomocy finansowej.
Uchwała dotyczy pomocy finansowej jaką Gmina udzieliła w 2012 r. na budowę ronda w Nowej Wsi. Gmina wzięła na siebie wypłatę odszkodowań za wykup działek pod inwestycję. W związku z tym, że procedura wypłat się „przeciąga”,  Urząd Województwa Małopolskiego zwrócił się z prośbą o przesunięcie ponad 100 tys. zł na kolejny rok.
Za podjęciem uchwały głosowało 19 radnych.

5.    W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Kętach.
Działki znajdują się w rejonie skrzyżowania DW948 i DK 52 w obrębie Starego Miasta. Łączna powierzchnia wynosi cztery ary. Kupnem zainteresowany jest właściciel nieruchomości znajdującej się w sąsiedztwie. Zarząd Dzielnicy Stare Miasto pozytywnie zaopiniował projekt ustawy.
Za przyjęciem uchwały głosowało 19 radnych.

6.    W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części działki nr 6872/44 położonej w Kętach obręb: Północ na okres do 3 lat.

Wnioskodawcą jest właściciel nieruchomości przylegającej do wnioskowanej. Działka dzierżawiona ma powierzchnię 90 m kw. Obecny dzierżawca dzierżawi ją od 2002 roku jako ogród przydomowy.
Za przyjęciem uchwały głosowało 19 radnych.

Na sesji Radni Gminy Kety uchwalili projekt budżetu na 2017 rok.
Za przyjęciem uchwały głosowało 18 radnych, jedna osoba wstrzymała się od głosu.
Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną opinię bez żadnych uwag dla projektu uchwały budżetu Gminy Kęty na 2017 rok. Szczegóły dostępne są w galerii poniżej oraz TUTAJ.Komentarze

  • jony 2016-12-23 17:39:47
    po co OSP Kęty nowy wóz strażacki skoro ciężko im zebrać ludzi na jedno auto

  • Tutaj możesz zostawić komentarz aby to zrobić musisz być zalogowany. Możesz to zrobić tutaj...