FACEBOOK...

Komentowane artykuły...

IPN chce zdemontować tablicę na kęckim cmentarzu

Maciej Korkuc - naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętnienia Walk i Męczeństwa Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie zwrócił się pismem do Krzysztofa Jana Klęczara – burmistrza Gminy Kęty wnosząc o likwidację tablicy znajdującej się na kęckim cmentarzu komunalnym.

Burmistrz Kęt zdecydował, że decyzję o demontażu tablicy w pierwszej kolejności należy poddać konsultacjom. Z prośbą o wyrażenie opinii zwrócił się do Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych ZKRP i BWP koła w Kętach, Towarzystwa Miłośników Kęt oraz Muzeum im. A. Kłosińskiego w Kętach. Po otrzymaniu odpowiedzi podjęte zostaną dalsze decyzje w tej sprawie.

Tablica została wmurowana dla uczczenia 20. Rocznicy wkroczenia do Kęt jednostek Armii Czerwonej (28 stycznia 1965 r.) z inicjatywy członków Związku Bojowników o Wolność i Demokrację – koncesjonowanej przez władze komunistyczne organizacji kombatanckiej oraz „terenowej Podstawowej Organizacji Partyjnej” komunistycznej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Zawarto na niej treść: „Dla uczczenia pamięci żołnierzy radzieckich i obywateli Kęt, którzy oddali swe życie za Polskę Ludową. Tablicę tę w XX rocznicę wyzwolenia Kęt z faszystowskiej okupacji złożyli ZBoWiD, Terenowa POP Kęty […] Cześć ich pamięci.”.

- Według elementarnej słownikowej definicji „wyzwolić – wyzwalać” znaczy „uczynić kogoś wolnym, niezależnym”. Nie były natomiast  wyzwoleniem Polski działania podejmowane przez ZSRR w latach 1944-45: ponowna aneksja niemal połowy terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zniewolenie całej reszty państwa w ramach stalinowskiego systemu władzy, siłą narzuconego Polsce – czytamy w treści pisma.

IPN tłumaczy, że całość tej inskrypcji jest formą podtrzymywania ideologicznych zafałszowań wydarzeń historycznych z okresu PRL i zarazem przejawem publicznej gloryfikacji totalitarnego systemu komunistycznego, a utrzymanie takiego obiektu pozostaje w sprzeczności ze sformułowanym w polskim prawie zakazem publicznego propagowania systemów totalitarnych oraz z duchem artykułu 13 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

- W imieniu krakowskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu wyrażam gotowość wysłania do Kęt ekipy pracowników technicznych, którzy dokonają demontażu tablicy na koszt Instytutu oraz do przejęcia zdemontowanej tablicy do magazynów Instytutu – jako pozostałości po propagandzie okresu komunizmu – zaznacza Maciej Korkuc, naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętnienia Walk i Męczeństwa w Krakowie.

 

Komentarze

  • tegra54 2017-06-13 11:43:48
    Witam. Dziś jest nomen/omen trzynastego (czerwca). Może dlatego jest brak mojego komentarza z 9 czerwca. Więc go powtarzam: Tablica została postawiona na pamiątkę tych Kęczan i Kęczanek co oddali życie lub zginęli w czasie II wojny światowej za Polskę - bo Polska jest jedna, niezależnie od ustroju i partii rządzącej. Ponadto jest to część historii Kęt. A historii nie da się wymazać czy ustawowo zmienić. Zawsze pozostanie w pamięci. Pozdrawiam.

  • tegra54 2017-06-10 19:04:21
    Witam. Tablica ta jest nie tylko hołdem dla bezimiennych ofiar II wojny światowej, niezależnie od ich pochodzenia czy też przekonań politycznych. Jest też częścią historii Kęt i ma pozostać tam gdzie jest, niezależnie od opcji politycznej partii sprawującej władzę. Dziś i w następnych latach. Pozdrawiam wszystkich.

  • Tutaj możesz zostawić komentarz aby to zrobić musisz być zalogowany. Możesz to zrobić tutaj...