FACEBOOK...

Komentowane artykuły...

Obchody Dnia Edukacji Narodowej

15 października 2015 roku przedstawiciele publicznych i niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Kęty uczestniczyli w obchodach Dnia Edukacji Narodowej.

Uroczystość, która miała miejsce w restauracji „Relax” w Kętach, rozpoczął swoim okolicznościowym wystąpieniem Burmistrz Gminy Kęty Krzysztof Jan Klęczar, nie szczędząc pedagogom pochwał za dotychczasową pracę włożoną w kształcenie oraz wychowywanie dzieci i młodzieży.

Podczas uroczystości nauczyciele, którzy uzyskali awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego:

 • Pani Sylwia Naglik – nauczyciel Samorządowej Placówki Wychowania Przedszkolnego nr 8 w Kętach,
 • Pani Aleksandra Skrudlik – nauczyciel Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bulowicach
 • Ksiądz Piotr Susfał – były nauczyciel Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Bielanach

złożyli uroczyste ślubowanie oraz odebrali z rąk Burmistrza akty nadania awansu. 

Wśród zaproszonych gości byli również nauczyciele, którzy w bieżącym roku uzyskali tytuł nauczyciela dyplomowanego.

W uroczystości udział wzięły również dwie nauczycielki, które za swoje szczególne osiągnięcia zawodowe otrzymały medal Komisji Edukacji Narodowej (Pani Katarzyna Wojtaszewska oraz Pani Grażyna Duźniak, obie ze Szkoły Podstawowej w Malcu) oraz nauczycielka, która otrzymała w tym roku brązowy medal za Długoletnią Służbę (Pani Agata Korczyk z Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Bielanach).

Wszyscy odebrali od władz samorządowych życzenia oraz gratulacje.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Burmistrz Gminy Kęty przyznał:

  • Pani Małgorzacie Czech – nauczycielowi Zespołu Szkolno-Gimnazjalnym nr 1 w Ketach,
  • Pani Dorocie Bryndzy – nauczycielowi Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Kętach, 
  • Pani Marii Koperskiej – dyrektorowi Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego nr 2 w Kętach, 
  • Pani Dorocie Cisińskiej – nauczycielowi Zespołu Szkolno-Gimnazjalnym nr 2 w Kętach, 
  • Pani Ewie Sikora – nauczycielowi Zespołu Szkolno-Gimnazjalnym nr 2 w Kętach,
  • Pani Dorocie Czaickiej – nauczycielowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Kętach, 
  • Pani Łucji Listwan – wicedyrektorowi Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Nowej Wsi, 
  • Pani Karolinie Weźranowskiej – nauczycielowi Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Nowej Wsi, 
  • Pani Klaudii Bubak-Ziółkowskiej – nauczycielowi Zespołu Szkolno-Gimnazjalnym w Bielanach, 
  • Pani Grażynie Flasz – nauczycielowi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bulowicach, 
  • Pani Bożenie Kubisiak – dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Witkowicach, 
  • Pani Dagmarze Chyl – wicedyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Witkowicach, 
  • Pani Ewie Gwiżdż – nauczycielowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnym w Łękach, 
  • Pani Grażynie Duźniak – nauczycielowi Szkoły Podstawowej w Malcu, 
  • Pani Dorocie Pędzimąż – nauczycielowi Samorządowej Placówki Wychowania Przedszkolnego nr 9 w Kętach 
  • Pani Agnieszce Błaszków – nauczycielowi Samorządowej Placówki Wychowania Przedszkolnego w Bielanach.

  specjalne nagrody za szczególne osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, które uroczyście wręczył w ten czwartkowy wieczór.

  Uroczystość uświetniły występy artystyczne dzieci z naszych szkół:

  • Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego nr 1 w Kętach,
  • Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Kętach,
  • Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Witkowicach.

  Podziękowania należą się również Adamowi Płonce, który wzorowo poprowadził galę.

  Komentarze

 • Mao 2015-10-19 16:43:28
  Panie Klęczar Tradycyjnie ma pan coś do ukrycia, widać to taka "mała" przywara małych ludzi. Obiecał pan, że po wyborach będzie transparentnie,jasno i przejrzyście. Więc kolejny raz pytam o publiczne pieniądze. Proszę podać wysokość przyznanych nagród bo pewnie pan nie zauważył, że wypłaca pan publiczne pieniądze, a nie pieniądze ze swojej gigantycznej pensji.

 • Tutaj możesz zostawić komentarz aby to zrobić musisz być zalogowany. Możesz to zrobić tutaj...