FACEBOOK...

Komentowane artykuły...

Słup do przeniesienia

Przy ul. Krakowskiej w Kętach, tuż za rondem, prywatny inwestor prowadzi inwestycję polegającą na budowie budynku handlowo-usługowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

W jej ramach, na warunkach określonych przez zarządcę drogi krajowej, przebudowywane są elementy pasa drogowego, w tym: zatoka autobusowa, chodniki oraz sieć oświetlenia ulicznego. Słupy oświetleniowe oraz skrzynki pomiarowe, które aktualnie znajdują się w obrębie chodnika, zostaną przeniesione poza jego obrys.

W związku z faktem, iż lokalizacja słupa w chodniku znacznie utrudnia korzystanie z niego, tut. Urząd zwrócił się do zarządcy drogi z monitem, by w ramach nadzoru nad robotami prowadzonymi w pasie drogowym, wyegzekwował pilne dokonanie tej przebudowy, w celu usunięcia utrudnień.

Przedstawiciel GDDKiA zapewnił, że prace te zostaną niezwłoczne wykonane.

Komentarze

  • bolek 2015-12-10 23:21:12
    Bez kompetencji to jest raczej nasz pan Mao , z tak prostej przyczyny , iż czytając jego komentarz ma problemy z czytaniem ze zrozumieniem , no cóż widać niektórzy nie skończyli stosownych szkół gdzie tego uczono . A więc : z art jasno wynika , że inwestycję prowadzi prywatny inwestor , zarządcą drogi (gdzie trwa przebudowa min zatoki autobusowej) jest GDDKiA . Jak się to ma do naszych włodarzy ? Ja rozumie Panie Mao , że być może pan nieopodal mieszka i obserwuje prace z okna swojego mieszkania , ale chcąc pisać komentarz z sensem to trzeba jeszcze używać mózgu a nie tylko wolnego czasu .

  • Mao 2015-11-16 18:13:58
    Szanowni Państwo Ktoś zrobił projekt, ktoś go zatwierdził, gdzie jest osoba odpowiedzialna za tę inwestycję. Kto wydał pozwolenia na zatokę autobusową prawie w rondzie, tak to jest tak tym miastem rządzą ludzie bez jakichkolwiek kompetencji.

  • Tutaj możesz zostawić komentarz aby to zrobić musisz być zalogowany. Możesz to zrobić tutaj...