FACEBOOK...

Komentowane artykuły...

Przebudowa ul. Żeromskiego już pewna!

W ubiegły piątek (29.01.2016 r.) na stronie Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie ukazała się ostateczna lista rankingowa wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, gdzie na wysokim 6. miejscu znalazło się zadanie z terenu Gminy Kęty polegające na przebudowie ul. Żeromskiego w Kętach na odcinku od ul. Partyzantów do granicy z Gminą Kozy.

Pomimo rozbieżności jakie pojawiły się w sierpniu 2015 r. dotyczących tego czy do programu zgłaszać przebudowę całości jak chciała Gmina Kęty czy części jak chciał Powiat Oświęcimski.  Finalnie wygrała koncepcja forsowana przez Gminę Kęty.

- We wrześniu skierowaliśmy do Powiatu Oświęcimskiego pismo w którym przedstawiliśmy argumenty za  zgłoszeniem do programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 przebudowy całej ul. Żeromskiego informuje II z-ca Burmistrza Marcin Śliwa. - Okazało się że argumenty przedstawione w piśmie zostały przyjęte przez Zarząd Powiatu i końcem września złożono w Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie wniosek o przebudowę całości ul. Żeromskiego tj. od ul. Partyzantów do granicy z gminą Kozy. Dzięki temu wniosek ten uzyskał wysoką ocenę m.in. za połączenie z wyremontowaną już w ramach tzw. „Schetynówek” drogą w Kozach – wyjaśnia II z-ca burmistrza Gminy Kęty tłumacząc jednocześnie, dlaczego tak bardzo upierał się, aby ubiegać o dopłatę do całościowego remontu ulicy.

Całościowy, a nie połowiczny remont drogi popierał także Zarząd Dzielnicy Kęty Podlesie, który w tej sprawie wystosował petycję do starostwa.

- Ta inwestycja jest przykładem, że pomimo początkowych różnic można w sposób merytoryczny wypracować dobre rozwiązanie. Muszę tutaj podkreślić bardzo przychylne podejście starosty Oświęcimskiego Pana Zbigniewa Starca. Udowodnił że dla wspólnej sprawy można działać ponad podziałami. Wystarczy chciećpodkreśla Marcin Śliwa.

Zgodnie z wymogami programu inwestorem prowadzącym proces przebudowy tej drogi będzie zarządca drogi, któremu Gmina Kęty przekaże stosowną dotację na ten cel stanowiącą blisko 51% wkładu własnego do tego zadania. Dzięki realizacji zadania zostanie przebudowana jezdnia, chodniki, zjazdy, skrzyżowania, pobocza, przystanki autobusowe, odwodnienie i inne elementy drogi na długości ponad 3 kilometrów.

Komentarze

  • bolek 2016-06-17 17:22:46
    Oscar a komu potrzebny tam chodnik ? zwierzętom leśnym ? Dramat to jest to co piszesz

  • Oskar 2016-02-06 11:24:44
    Ciekawe czy zostanie wykonany chodnik do granicy z Kozami bo jesli nadal ta droga pozostanie bez chodnika to dramat

  • Tutaj możesz zostawić komentarz aby to zrobić musisz być zalogowany. Możesz to zrobić tutaj...