FACEBOOK...

Komentowane artykuły...

Remont ul. Świętego Floriana w Nowej Wsi zakończony

Kilka miesięcy robót i długie lata oczekiwania na remont ulicy św. Floriana w Nowej Wsi zostały zwieńczone sukcesem. W środę, 19 sierpnia wiceburmistrz Rafał Ficoń i II zastępca burmistrza Marcin Śliwa wraz z urzędnikami i przedstawicielami wykonawcy, uczestniczyli w odbiorze tak ważnej dla sołectwa drogi.

Zadanie inwestycyjne objęło kompleksową przebudowę drogi na odcinku od ronda w Nowej Wsi do skrzyżowania z ulicą Staszica. W ramach prowadzonych prac, na odcinku prawie kilometrowym, położono nową nawierzchnię mineralno-asfaltową wraz z odpowiednim odwodnieniem. Przebudowano chodniki wraz ze zjazdami do posesji a ciągi komunikacyjne wyłożono estetyczną, betonową kostką brukową. Na ulicy zamontowano nowe oznakowanie poziome i pionowe a dodatkowo w celu zwiększenia bezpieczeństwa na drodze pojawił się próg zwalniający i dwa przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną.  

Co warte podkreślenia, remont przebiegał bardzo sprawnie i zakończył się w planowanym początkowo terminie. Koszt całościowy inwestycji zamknął się w kwocie 1,4 mln zł. 

Zadanie objęte jest dofinansowaniem ze środków budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój w województwie małopolskim.


Komentarze

  • tegra54 2015-08-20 23:49:43
    Tak, ulica pięknie odremontowana. Dzięki za to. Tylko dlaczego ta ? W Nowej Wsi są ulice w gorszym stanie niż ulica św. Floriana. Np.ulica Kantego na odcinku Kolbego - Konarskiego. Przejścia piękne, szczególnie sygnalizacja świetlna. Tylko dlaczego do dziś byli i obecni włodarze Gminy nie potrafią spowodować aby taka sygnalizacja pojawiła się przy przejściach dla pieszych na ulicy Oświęcimskiej ?

  • Tutaj możesz zostawić komentarz aby to zrobić musisz być zalogowany. Możesz to zrobić tutaj...