FACEBOOK...

Komentowane artykuły...

Zakończył się remont dróg o nawierzchni asfaltowej na terenie gminy Kęty

Lato to najlepszy czas na realizację inwestycji. Początkiem września zakończył się remont dróg o nawierzchni asfaltowej na terenie gminy Kęty.

Zakres prac obejmował:

- remont ul. Prostej w Bielanach na długości 355 mb.

- remont ul. Jasnej w Bulowicach na odcinku długości 108 mb.

- remont ul. Krótkiej w Kętach na odcinku długości 285 mb.

- remont ul. Paderewskiego w Nowej Wsi na odcinku długości 75 mb.

- remont ul. Lipowej w Witkowicach na odcinku długości 256 mb.

Koszt inwestycji wyniósł ponad 750 tys. zł.

Oficjalnego odbioru, który odbył się 4 września 2019 r. dokonali: Marcin Śliwa - II zastępca burmistrza Gminy Kęty, Piotr Własiński - dyrektor Wydziału Infrastruktury Gminnej, Mateusz Fujak - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, Agnieszka Małyszek z Wydziału Infrastruktury Gminnej, przy współudziale sołtysów wsi (Bielany, Nowa Wieś, Witkowice) oraz Naczelnika Wydziału SIR Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu Łukasza Mędrysy (Kęty).

Z ramienia wykonawcy, firmy PW RADEX Sp. z o. o. z Bielska-Białej, obecni byli Roland Boda – kierownik budowy i Bartłomiej Moś – inżynier budowy.

Szczegółowy zakres remontów:

Remont ul. Prostej w Bielanach na długości 355 mb.

W ramach modernizacji ul. Prostej w Bielanach zabezpieczony został istniejący gazociąg płytami betonowymi drogowymi, rozebrana nawierzchnia z kruszywa, wykonane poszerzenie jezdni, stabilizacja gruntu spoiwem hydraulicznym wraz z profilowaniem, zagęszczeniem i pielęgnacją, wykonanie warstwy odprężającej z kruszywa łamanego, wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej, warstwa wiążąca i ścieralna oraz pobocza z tłucznia.

Remont ul. Jasnej w Bulowicach na odcinku długości 108 mb.

W ramach modernizacji ul. Jasnej w Bulowicach rozebrana została istniejąca nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej, wykonana stabilizacja gruntu spoiwem hydraulicznym wraz z profilowaniem, zagęszczeniem i pielęgnacją, wykonano warstwę odprężającą z kruszywa łamanego oraz nawierzchnię jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej, warstwa wiążąca i ścieralna, oczyszczony został rów, wykonane pobocza z tłucznia oraz umocnienia istniejących ziemnych otwartych rowów odwadniających, wykonana została nakładka asfaltowa na tarczy skrzyżowania ul. Dębina z ul. Jasną, wymieniono istniejące kanały odwadniające w ciągu ul. Jasnej.

Remont ul. Krótkiej w Kętach na odcinku długości 285 mb.

W ramach modernizacji ul. Krótkiej w Kętach zostało wykonane frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej, wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej, warstwa wiążąca i ścieralna, ścięto zawyżone pobocza i powstały nowe z kruszywa łamanego, zabudowano betonowe elementy ściekowe, skropiono emulsją asfaltową pobocza drogi.

Remont ul. Paderewskiego w Nowej Wsi na odcinku długości 75 mb.

W ramach modernizacji ul. Paderewskiego w Nowej Wsi rozebrana została istniejąca nawierzchnia z kruszywa, wykonano stabilizację gruntu spoiwem hydraulicznym wraz z profilowaniem, zagęszczeniem i pielęgnacją, wykonano warstwę odprężająca z kruszywa łamanego oraz nawierzchnię jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej, warstwa wiążąca i ścieralna oraz pobocza z tłucznia.

Remont ul. Lipowej w Witkowicach na odcinku długości 256 mb.

W ramach modernizacji ul. Lipowej w Witkowicach rozebrano istniejącą nawierzchnię z kruszywa, wykonano stabilizację gruntu spoiwem hydraulicznym wraz z profilowaniem, zagęszczeniem i pielęgnacją i warstwę odprężająca z kruszywa łamanego, nawierzchnię jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej, warstwa wiążąca i ścieralna, oczyszczone zostały rowy ziemne, wykonane pobocza z tłucznia, zabudowano bariery ochronne, wykonano umocnienia otwartych ziemnych rowów odwadniających na wlotach do istniejącego przepustu betonowego.

Komentarze

Tutaj możesz zostawić komentarz aby to zrobić musisz być zalogowany. Możesz to zrobić tutaj...