FACEBOOK...

Komentowane artykuły...

MAŁOPOLSKA NOC NAUKOWCÓW

27 września 2019 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Oświęcimiu odbyła się MAŁOPOLSKA NOC NAUKOWCÓW.

Uczniowie klasy IIIc kęckiej „Dwójki” wraz z paniami: Alicją Gąsiorek i Natalią Paw uczestniczyli w dwóch wybranych zajęciach. Na początku były zabawy badawcze (przyrodniczo-fizyczne) umożliwiające poznawanie otaczającego świata. W trakcie zajęć zostało przeprowadzonych kilka zabaw badawczych i kilka eksperymentów, których celem było ukazanie uczestnikom ciekawych zjawisk fizycznych i chemicznych.

Emocje były spore. Każdy z uczestników zajęć otrzymał przydatne drobiazgi: worki z logo Małopolskiej Nocy Naukowców, latarki, opaski odblaskowe. Po tych zajęciach przeszliśmy do drugiego budynku uczelni, w którym mieliśmy okazję poznać podstawowe uwarunkowania schematycznego myślenia i selektywnej percepcji, zgodnie z koncepcją, iż człowiek zauważa i interpretuje bodźce tak, aby wzmacniać własne widzenie świata i siebie. Przedstawione zostały przykładowe złudzenia percepcyjne będące wynikiem odmiennej interpretacji bodźców w zależności od cech jednostki, kontekstu, sugestii. Przeprowadzono gry-zabawy ukierunkowane na wystąpienie zjawiska schematycznego myślenia i selektywnej percepcji. Omówiono również bariery percepcyjne jako przeszkody w odbieraniu prawdziwego, adekwatnego do obrazu rzeczywistości świata zewnętrznego. Dzieci z zapałem przeprowadzały doświadczenia związane z plamką ślepą czy szukały ukrytego kota wśród setek sówek.

Warsztaty sprzyjały stymulacji ciekawości i kreatywności oraz rozwojowi umiejętności krytycznego myślenia. Każdy uczeń jako podsumowanie otrzymał Dyplom Młodego Naukowca.

Pierwszy krok do kariery naukowej za nami!

Tekst: Alicja Gąsiorek

Fotorelacja: Natalia Paw

Komentarze

Tutaj możesz zostawić komentarz aby to zrobić musisz być zalogowany. Możesz to zrobić tutaj...