FACEBOOK...

Komentowane artykuły...

Praca na stanowisku Pracownik Socjalny. Aplikuj już dziś!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętach poszukuje pracownika socjalnego do pracy w Dziale Pomocy Środowiskowej.

Wymaganiem niezbędnym jest wykształcenie do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodne z art. 116 i art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.) tj. posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych lub ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna lub do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończenie studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki
o rodzinie.

Szczegółowe informacje dostępne w siedzibie GOPS w Kętach, przy ul. Żwirki i Wigury 8, 32-650 Kęty oraz pod nr tel.: 33 845-28-70

Komentarze

Tutaj możesz zostawić komentarz aby to zrobić musisz być zalogowany. Możesz to zrobić tutaj...